Tagged: “#kornit”

  • | 1 min read
    #kornit

    Kornit - Meeting

    היה להם פריוריטי הרבה מודולים הגיעו ממערכת מאד מקוסטמת בפריוריטי היה להם עבודה משמעותית בלהבין את התהליכים של האורקל כיון שהם יותר מעמיקים. המשתמשים לא מספיק הסבות מאד חשובות. עלו לאויר ולא הבינו אם...

    read article

See all tags.