Daily Note 2022-04-24

| 2 min read

2022-04-24

Daily Note: 2022-04-24

HOME/Open University/Memos


collapse: open
title: Daily Tip
color: 20,20,22

Technology is the campfire around which we tell our stories.
Laurie Anderson

tp.web.random_picture

קמחישמהר

התקדמנו. השבוע הוא כבר השבוע השני (מתוך 8) של תכנית האימונים. השבוע נכנסים עמוק יותר לתוכנית ונתחיל בביצוע שבוע אימונים מלא.
ניסיתי לסנכרן את התוכניות כך שתוכלו לבצעם בצוותא, כמיטב יכולתי.
יעלי את תבצעי לפי השבוע הקודם.

דגשים חשובים להשבוע

מתקדמים

אימון המטרה יהיה ביום ראשון אימון ריצה - חזרות 200 עשר חזרות. מנוחה בין החזרות - 1:30 דקות.
יום שלישי מוקדש לאימון כוח, עדיף להוסיף לפניו אימון ריצה של כשלושים דקות ולאחר מכן יש לבצע אימון חיזוקים (אשתדל להעלות פרוטוקול אימון)
יום רביעי ישמש לנו לחידוד משני, כלומר אם מרגישים עומס, ניתן לוותר עליו.
יום חמישי, הוא יום מנוחה, אך במדה ומעוניינים ומרגישים רעננות(לאחר אימון האתמול) טוב לבצע ריצה קצרה של לא יותר מחמשה ק"מ ובסופה את אימון הספרינטים בעליה
יום שישי הוא יום הנפח. יש להקפיד על מינימום זמן הריצה שהוגדר.
שבת תוקדש לריצה בקצב מאומץ-מהיר אבל לא ממש מהיר (לשים לב להוראות)

מנוסים

אימון המטרה שלכם יהיה במוצאי שבת - הריצה הארוכה.
אבל גם הוספתי לכם ביום שני אימון שיחדד לכם עוד יכולת וזה אימון ריצה - ספרינטים בעליה שימו לב שאתם עושים אותו בדיוק לפי ההוראות ולא יותר מארבעה ספרינטים!!
יום שלישי הוספתי לכם אימון חיזוקים,
אם אין לכם נסיון באימון חיזוקים תבצעו אותו עם ההורה.

חרוצים

כל הכבוד על שבוע שעבר!! השבוע העומס טיפה יגדל ותעשה גם אימון ריצה - ספרינטים בעליה. אני ממליץ מאד לעבור עם אמא או עם איתיאל לפני כן על ההנחיות, לבדוק שהבנת בדיוק איך לבצע וכמובן שעדיף גם לבצע ביחד עם איתיאל. ככה זה יהיה מעניין יותר ואתגרי.

חשוב מאד:
לגבי האימון של יום שלישי, השבוע החלק של הריצה יגדל קצת ותעשה אותו ריצה\הליכה 30 דקות - לחלק את זה להליכה של שתים וחצי דקות וריצה של שתים וחצי דקות - ככה שש פעמים.

גם הריצה של מוצאי שבת תגדל ותהיה קשה יותר אבל אני סומך עליך שתצליח.