Daily Note 2022-05-01

| 1 min read

2022-05-01

Daily Note: 2022-05-01

HOME/Open University/Memos


collapse: open
title: Daily Tip
color: 20,20,22

When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everybody will respect you.
Laozi

tp.web.random_picture


קמחישמהר

נכנסנו לשבוע השלישי של ה תוכנית.
השבוע הינו שבוע הפחתה. מה זה אומר? שהשבוע (פרט לאימון המהירות של קבוצת המתקדמים) כלל האימונים ועצימותם יורדת. הסיבה היא, לתת לגוף לבנות את עצמו להמשך התוכנית.

מתקדמים

שרה, השבוע את תנוחי ותרוצי ריצות קלות ככל ותרגישי בטוב. אם תרגישי טוב שימי דגש על נפח ולא על מהירות. כלומר, ביום של אימון מהירות תרוצי 8-10 קילומטר.

מנוסים

יעלי ואיתיאל, אתם תנסו להגדיל את נפח הריצה הארוכה ביותר שרצתם בשבוע שעבר ב-20% בערך. אם יהיה לכם ימי אימון נוספים שתרצו להתאמן, צרו איתי קשר.
עמיחי, כל הכבוד על ההתמדה! אתה כבר רצת 3.5 קילומטר, השבוע תתן דגש על אימון הספרינטים.
הריצה הארוכה ביותר תקטן (שבוע מנוחה) ותהיה לך 3 קילומטר.

חרוצים

נועם היקר, כל הכבוד על הנחישות! השבוע תתן דגש על הריצה הארוכה וכן על אימון הריצה\הליכה ששיבצתי לך ביום חמישי (אחרי המנגל 😊 ). אם תרצה לבצע אימון נוסף השבוע, תעשה את אימון הספרינטים אבל שים לב שאתה קורא טוב טוב את ההוראות ומבצע כי האימון הזה חשוב שיבוצע בדיוק כפי שכתבתי.