Daily Note 2022-05-08

| 1 min read

2022-05-08

Daily Note: 2022-05-08

HOME/Open University/Memos


collapse: open
title: Daily Tip
color: 20,20,22

Eternal nothingness is fine if you happen to be dressed for it.
Woody Allen

tp.web.random_pictureקמחישמהר

נכנסים לשבוע הרביעי של ה תוכנית.
השבוע נמשיך חזרה ולקבוצת המנוסים זה יהיה שבוע קשה למדי.

שרה

השבוע כשבוע שעבר, את תנסי לחזור בהדרגה ולפי התחושה. אם אימונים מהירים מכבידים על הכאב לא לבצע. הייתי ממליץ לא להפסיק לגמרי את הפעילות, אלא לנסות להעמיס חזרה בהדרגה ולראות איך הגוף מגיב. אז גם השבוע תרוצי ריצות קלות כשהדגש הוא לנסות "לגנוב" ריצות אירוביות ככל והם לא מייצרות כאב.
האימון של יום ראשון יהיה שילוב מעניין של האימונים הקודמים והחזרות תהיינה של 400 מטרים ו200 מטרים לסירוגין. המנוחה גם היא תהיה לסירוגין - ביחס של 50/50.
אימון יום רביעי יהיה אימון סף אירובי בשיטת חזרות- ארבע חזרות של 1500 מטר לחזרה ובין חזרה לחזרה ריצה נוחה של שתי דקות.
הסבר על האימון
(שרה, כאמור לא ללחוץ. זה אימון קשה. אם כואב, לוותר על אימונים מהירים)

יעלי ואיתיאל

אתם תנסו להגדיל את נפח הריצה הארוכה ביותר שרצתם בשבוע שעבר ב-20% בערך. אם יהיה לכם ימי אימון נוספים שתרצו להתאמן, צרו איתי קשר.

עמיחי

כל הכבוד על ההתמדה! השבוע העומס יעלה משמעותית ותרוץ כבר די הרבה. הריצה הארוכה ביותר כבר תהיה 4 קילומטר.

נועם

אם לא ביצעת את ריצת מוצ"ש, צא היום (יום ראשון) לריצה הזו.
השבוע תתן דגש על הריצה הארוכה וכן על אימון הריצה\הליכה ששיבצתי לך ביום רביעי - ריצה\הליכה 30 דקות - לחלק את זה להליכה של שתים וחצי דקות וריצה של שתים וחצי דקות - ככה שש פעמים.
אם תרצה לבצע אימון נוסף השבוע, תאמר לי