Daily Note 2022-05-22

| 1 min read

2022-05-22

Daily Note: 2022-05-22

HOME/Open University/Memos


collapse: open
title: Daily Tip
color: 20,20,22

Yesterday's home runs don't win today's games.
Babe Ruth

tp.web.random_picture


קמחישמהר - שבוע שישי

תזכורת והודעה:

תזכורת:
שימו לב: ההרשמה המוקדמת למרוץ (מי שבריא ויכול לרוץ כדאי שיירשם בהרשמה המוקדמת) מסתיימת ב-25/05/2022/.
ההרשמה כאן: מרוץ קרית גת 2022 ע"ש יבגני גלרמן (realtiming.co.il)
קוד להנחה במחיר ההרשמה: kgat10
לאחר ההנחה זה אמור לעלות 75 ש"ח.

הודעה:

השבוע נעשה מעין ריצת מבחן ונבצע אותה במרוץ למרחק של כ-3.8 קילומטר שייערך ביום שישי 27/05/2022 ביהוד - המרוץ לזכר רועי פרג'ון. (מרוץ חינמי)
כמו כן, זהו שבוע הפחתה ולכן האימונים יהיו בהתאם.
בורשור של המרוץ:
מרוץ אביב | 80%

מתקדמים

האימון המרכזי השבוע יהיה ביום ראשון ויהיה בדיוק כמו בשבוע שעבר אך תהיה שימת דגש גבוהה יותר על התמקדות בקצב המטרה וריצה סביבו. האימון: שש חזרות שכל חזרה הינה 400 מטר במהירות VO2Max ולאחריה ריצת התאוששות של 200 מטר. לאחר מכן ריצת 200 מטר במהירות שמעל למהירות VO2Max ולאחריה ריצת התאוששות של 400 מטר.
האימון הארוך השבוע יהיה ביום רביעי.
בימים שני וחמישי נשלב ספרינטים מהירים בעליה.

מנוסים

השבוע הוא שבוע הפחתה ולכן המרחק הארוך השבוע יהיה של 3 ק"מ.
בנוסף נשלב עוד אימון של ספרינטים בעליה ביום שני.
ביום רביעי\חמישי נשלב אימון Fartlek כפי שעשינו שבוע שעבר רק שהפעם הוא יהיה כולו על זמן - עשר דקות חימום ולאחריהם דקה מהיר\דקה איטי למשך רבע שעה.
בהצלחה!