Daily Note 2022-05-29

| 1 min read

2022-05-29

Daily Note: 2022-05-29

HOME/Open University/Memos


collapse: open
title: Daily Tip
color: 20,20,22

Only when we are no longer afraid do we begin to live.
Dorothy Thompson

tp.web.random_picture


קמחישמהר - שבוע שביעי

אנחנו בשבוע שלפני המרוץ. זהו שבוע קשה למדי ולכן לא לבצע אימונים קשים אלא אם מרגישים מאוששים מהאימון הקודם!

ההרשמה כאן: מרוץ קרית גת 2022 ע"ש יבגני גלרמן (realtiming.co.il)
קוד להנחה במחיר ההרשמה: kgat10

מתקדמים

האימון המרכזי השבוע יהיה ביום ראשון והשבוע נבצע 4 קילומטר מצטברים בקצב VO2Max - זה די הרבה אז בזהירות. גם השבוע יש לשים לב לרוץ טיפה מהר יותר מקצב המטרה שלנו במרוץ. (שבשלב זה אנו יכולים כבר לסמן לעצמנו את הקצב הראלי) תבנית האימון:

  • חמש חזרות של 400 מטר במהירות VO2Max ולאחריה ריצת התאוששות של 400 מטר.
  • 10 חזרות של 200 מטר במהירות שמעל למהירות VO2Max ולאחריה ריצת התאוששות של 200 מטר ו-400 מטר לסירוגין .

כמו כן, השבוע נבצע אימון חזרות ארוכות בשאיפה לקצב מרוץ. אבל לא לירוק דם על זה. כלומר, גם אם נרוץ איטי יותר זה בסדר. מטרת האימון הינה להתרגל לקצב המרוץ אבל ממש לא טסט של קצב מרוץ!.

באימון הארוך השבוע נשאף ל90 דקות ריצה.

השבוע נשלב ספרינטים מהירים בעליה. אבל לבצע את האימון הזה ברעננות מוחלטת. אם ישנה עייפות, לחדול מיד!

מנוסים

השבוע נרוץ שוב 4.5 קילומטר שזה הכי קרוב למרחק מרוץ שלנו.
נבצע אימון Fartlek שבמהלכם נרוץ שבע חזרות של דקה מהירה עם הפסקות של דקה.
וכן נבצע את האימון של הספרינטים המהירים.
בהצלחה!