Kornit - Meeting

| 1 min read

היה להם פריוריטי
הרבה מודולים
הגיעו ממערכת מאד מקוסטמת בפריוריטי
היה להם עבודה משמעותית בלהבין את התהליכים של האורקל כיון שהם יותר מעמיקים.
המשתמשים לא מספיק
הסבות מאד חשובות. עלו לאויר ולא הבינו אם הבעיה היא בבעיות תהליכיות או בבעיות של דאטה
לא לעבוד עם Excel אלא במערכות
הרשאות - המיישם העלה אותם לאויר עם הרשאות סטנדרטיות.
טריינינג - לוקח המון זמן להרגיל את המשתמשים. כי הוא מסובך מאד.
Ness - היו אצלם בהדרכות. הם מומלצים לרכש. הם לא מספיק מומחים בפיננסים.
הוספה תקורת עבודה רבה - כמו תשלומים לספקים, דוח מעמ
דוחות - צריך לתת דגש על זה ולהיות מוכנים מראש.
להכין את הארגון - לתקשר לארגון שזה ייקח זמן.
כח אדם - המעבר מצריך התארגנות והגדלת הצוות \ הכשרה של צוות.
One עשו להם את האינטגרציה
יש להבין את הרגולציה האירופית היטב
תכנון UAT - לתכנן את כל התהליך מראש.
אינטגרציות -
פורטל ספקים - הם לא מרוצים מהפורטל.
רישוי - יש משמעות בין ההרשאות שנותנים למשתמשים לבין הרישוי. כל אדם שמקבל הרשאה למשהו חריג זה מודול נפרד.
יש להם באזור ה-500 משתמשים
התאמות בנקים לספקים ותשלומים - משתמשים בApro (אהפרו)
tax בארצות הברית -
Cut-Over - תמיכה בטריטוריות - שמו יותר ממטמיע אחד בכל טריטוריה.
זמני השבתה - היו צריכים לתזמן הכל.